Forbruk

I Stavanger kildesorterer vi 66% av husholdningsavfallet. Dette er flott, men ditt og mitt forbruk er i utgangspunktet for høyt. Forbruket i Norge er doblet siden 1970-tallet. Både produksjon, transport og avfallshåndtering krever ressurser og energi. Dersom hele jordens befolkning hadde et forbruk likt vårt, ville behøve ressurser tilsvarende 3,5 jordkloder. Hver innbygger i Stavanger kaster i gjennomsnitt nær 400 kg avfall i året.

For å redusere forbruket kan du

  • unngå impulskjøp. Spør deg selv om du virkelig  trenger den nye tingen eller om du kan være like forøyd uten.
  • gi bort opplevelser og tjenester
  • handle tidløs design og kvaliteter som kan repareres
  • kjøpe brukt
  • gi bort, selge eller resirkulere ting du ikke lenger bruker
  • reparere i stedet for å kjøpe nytt
  • redesigne klesplagg
  • arrangere byttedag